66. Door Micro:bit gegenereerde data vastleggen in grafiek, getallenreeks en spreadsheet

Inleiding.
Is de Micro:bit in gebruik als bijvoorbeeld een thermometer, lichtsterktemeter, kompas of geluidssterktemeter dan toont hij steeds de temperatuur, lichtsterkte, richting of geluidsterkte van dat moment. Zodra die waarden worden vervangen door een ander dan gaan de eerder geproduceerde waarden verloren.
Programmeer je de Micro:bit echter met behulp van de App ‘MakeCode for micro:bit  voor Windows 10′ i.p.v. met de programmeeromgeving op https://microbit.org/ dan is het mogelijk eerder geproduceerde waarden op eenvoudige wijze te tonen in de vorm van een grafiek, getallenreeks of spreadsheet, die vast te leggen en desgewenst te analyseren en te bewerken.
De Micro:bit krijgt hiermee een extra dimensie. Zo wordt het bijvoorbeeld mogelijk om het dagverloop van de temperatuur of lichtsterkte vast te leggen.

Hieronder een voorbeeld van de resultaten van een lichtsterktemeter.grafiek1
Hieronder tref je de programmacode voor een lichtsterktemeter. Deze code moet worden ingevoerd in de app ‘MakeCode for micro:bit’.
Tevens staat stap voor stap vermeld hoe gegenereerde data kunnen worden weergegeven in een grafiek, getallenreeks of spreadsheet en hoe die data kunnen worden vastgelegd.


Werkwijze.

App installeren op pc en programma schrijven.
– Installeer de app ‘MakeCode for micro:bit voor Windows 10’ op je pc.
Je kunt de app (Engelstalig) hier downloaden.
– Programmeer de volgende code m.b.v. die app.

code lichtsterktemeter

Controle van programma in de online simulator.
– Klik aan de linkerzijde in de afbeelding van de Micro:bit op knop A.
Na enige tijd verschijnt deze knop.
console1
– Klik op deze knop en er verschijnt een pagina waarop de waarden en de grafiek
worden weergegeven zodra de lichtsterkte verandert.
– Simuleer als volgt verandering van de lichtsterkte:
Ga met de muiswijzer naar het rondje linksboven in de afbeelding van de Micro:bit.
Verander de getoonde lichtsterkte door met ingedrukte muisknop over het rondje te
slepen.
Begint de grafiek te lopen en verschijnen er onderaan de pagina waarden dan werkt         het programma naar behoren: het is klaar om te  downloaden naar de echte Micro:bit.
– Klik nu bovenaan de pagina op de tekst ‘Go back’ om weer terug te gaan naar de
programmeeromgeving.
Na enkele ogenblikken valt de knop ‘Show console Simulator’ weg.

Programma downloaden naar de echte Micro:bit.
– Sluit een Micro:bit met USB-kabel aan op je pc.
– Klik op de knop ‘Download’.
NB. Het programma wordt rechtstreeks gedownload naar de Micro:bit (zonder
tussenkomst van de Verkenner of te downloaden bestanden).

Programma draaien op de Micro:bit en data aflezen.
– Druk op de echte Micro:bit op knop A om het programma te starten.
Na enige tijd verschijnt deze knop.
NB. Lijkt erg veel op de knop van de simulator.
console2
– Klik op deze knop en je komt op de pagina waarop een grafiek en waarden worden
getoond.
– Verander de lichtsterkte door de echte Micro:bit met je hand af te dekken, door het licht
aan te zetten of er met een lamp op te schijnen.
De waarden en de grafiek worden aangepast.
– Stop de meting met een klik op de groene knop met de twee witte balkjes rechts
bovenin naast de tekst ‘Device’.
knop3

Gemeten waarden tonen, vastleggen en desgewenst bewerken.
  Kladblokbestand oproepen.

– Klik onderaan de pagina, rechts van de gemeten waarden,  op dit knopje.
knop
Er wordt een Kladblok-bestand geopend met daarin de gemeten waarden.
Sla dit bestand op om de waarden te bewaren.

Spreadsheet met meetgegevens openen.

– Klik rechts bovenin naast het woord ‘Device’ op de blauwe knop met witte pijl.
knop2
Er wordt een spreadsheet geopend met daarin de meetgegevens en het tijdstip waarop
die metingen hebben plaatsgevonden.
Deze gegevens kunnen met het spreadsheetprogramma worden bewerkt of in grafiek
gezet.


 

 

 

 

 

 

 

 

.