15. Een vochtmeter maken

Op deze pagina treft u in het blauw de programmeercode van ‘De vochtmeter’, het bouwplan en de benodigdheden.
Voor het programmeren van dit spel is gebruik gemaakt van de programmeer-taal JavaScript.
Hieronder staat stap-voor-stap beschreven hoe u de code kunt invoeren (knippen/ plakken) in de JAVA-omgeving van de Java Script Blocks Editor en hoe u die op de Micro:bit kunt plaatsen.
Ook staat beschreven hoe u de programmacode desgewenst rechtstreeks op de Micro:bit kunt plaatsen.
Onder de blauwe programmeercode staat vermeld hoe u het spel kunt spelen op de Micro:bit.


Zo werkt de vochtmeter
Als het programma op de Micro:bit staat beginnen er ledlichtjes te branden.
Verbindt ‘Pin 0’ d.m.v. een kabel met krokodillenbekjes met een spijker en ‘Pin GND’ met een andere spijker.
Plaats nu beide spijkers in een bakje met droog zand.
Druk op ‘Knop A’ en houdt die ingedrukt tot er een getal voorbij scrolt.
Plaats nu beide spijkers in een bakje met natte grond.
Houd ‘Knop A’ weer een poosje ingedrukt en er verschijnt weer een getal.
De waarde van de getallen kan variëren van 0 tot 1023 – hoe hoger de waarde, hoe droger de grond.


Benodigdheden
– Micro:bit (met de pc verbonden d.m.v. een  USB-kabel of verbonden met een accu).
– 2 kabeltjes met aan elke zijde een krokodillenbekje.
– 2 spijkers
– Een glas met droog en een glas met vochtig zand.


Programmacode
Hieronder ziet u in het blauw de programmeercode voor het programma ‘Een vochtmeter maken’. Bij het programmeren van deze code is gebruik gemaakt van de programmeertaal Java. Ook met deze vorm van coderen kan de Java Script Blocks Editor overweg. Hoe u de code kunt invoeren in de Java Script Blocks Editor, hoe u die code op de Micro:bit kunt krijgen staat beschreven onder de blauwe code.

led.setBrightness(64)
let reading = 0
basic.forever(() => {
pins.analogWritePin(AnalogPin.P1, 1023)
reading = pins.analogReadPin(AnalogPin.P0)
pins.analogWritePin(AnalogPin.P1, 0)
led.plotBarGraph(
reading,
1023
)
if (input.buttonIsPressed(Button.A)) {
basic.showNumber(reading)
}
basic.pause(5000);
})


Programmacode invoeren in JAVA-omgeving van Java Script Blocks Editor en uploaden naar de Micro:bit
1. Selecteer de blauwe programmeercode hierboven door er met ingedrukte linker muisknop over heen slepen.
2. Geef een rechter muisklik in de blauw geselecteerde tekst en klik op ‘Kopiëren’.
3. Surf naar http://microbit.org/
4. Selecteer rechts bovenin bij ‘Language’ de taal ‘Nederlands’.
5. Klik bovenaan de pagina op de knop ‘Aan de slag’.
6. Klik bij ‘Java Script Blockeditor’ op de knop ‘Aan de slag’.
7. Klik links boven op de knop ‘Projecten’ en daarna op de knop ‘Nieuw Project’.
8. Klik onderaan de pagina, links van het icoontje van de diskette, op de tekst ‘Zonder
titel’ en voer daar als titel in ‘Vochtmeter’.
9. Klik nu bovenaan de pagina op de knop JavaScript’.
10. Verwijder alle programmacode die op de geopende pagina staat.
NB. Alleen de ‘1’ kunt u niet verwijderen.
11. Druk nu op uw toetsenbord tegelijkertijd op de toetsen CTRL en V (= plakken) en de programmacode van het spel verschijnt op de pagina.
12. U bent nu klaar met programmeren en kunt als volgt het bestand op de Micro:bit plaatsen.
13. Sluit eerst de Micro:bit met de USB-kabel aan op de pc.
14. Klik nu in de Java Script Blocks Editor links onderin op de knop ‘Download’.
15. Wat er nu gebeurt is afhankelijk van de browser die u gebruikt.
a. Gebruikt u bijvoorbeeld Chrome dan verschijnt links onderin het bestand dat u net hebt gedownload. Open de verkenner en versleep dit bestand naar de map Micro:bit.
(Hoogstwaarschijnlijk bevindt die zich op de E: schijf).
Het bestand wordt nu weggeschreven naar de Micro:bit. Is dat gebeurd dan kunt u het programma gebruiken.
b. Gebruik u bijvoorbeeld Edge of de Explorer dan verschijnt er een tussenscherm.
Klik in dit tussenscherm op het pijltje naast ‘Opslaan’ en selecteer ‘Opslaan als’.
Zoek in de mappenstructuur naar de map Micro:bit (Hoogstwaarschijnlijk bevindt die zich op de E: schijf). Klik daarop en klik daarna op ‘Opslaan’.  Het bestand wordt nu weggeschreven naar de Micro:bit. Is dat gebeurd dan kunt u het programma gebruiken.


Programmacode downloaden 
Wilt u de programmacode liever downloaden naar de programmeeromgeving Java Script Blocks Editor i.p.v. die zelf te schrijven, klik dan op de knop ‘Download’ hieronder.
Klik in de pagina die wordt geopend bovenin op de knop ‘Bewerken’.
Het programma wordt nu gedownload en de code komt in beeld.
Handel nu verder zoals hierboven beschreven om het programma op de Micro:bit  te plaatsen.
download-155424_960_720